Aon Empower Results
Aon plc

Benefits and Trends Survey 2019

Aon on julkaissut kansainvälisen tutkimuksen erilaisista henkilöstöetuuksien suuntauksista. Tutkimus on tehty jo yhdeksättä kertaa, avaten oven murroksessa olevaan työelämään henkilöstöä sitouttavien etuuksien näkökulmasta. Henkilöstön sitoutuminen nousee tärkeäksi tutkimuksessa toistuvaksi aiheeksi. Tutkimukseen on osallistunut yli 200 eri toimialan ja suuruusluokan työnantajaa.

Tutkimuksen avainalueet
 • Benefits strategy and Employee Value Proposition (EVP)
 • Tänä vuonna mielenkiinnon kohteena on ollut työnantajan lähestymistapa etuusstrategiaansa globaalla tasolla – onko kansainvälisesti toimivalla konsernilla yhtiöittäin poikkeava politiikka henkilöstöetujen suhteen vai sovelletaanko konsernissa yhtenäistä strategiaa?

  Yrityksien strategiassa suurimmalla painoarvolla ovat henkilöstön sitoutuminen työnantajaansa, henkilöstön pysyvyys (retention) ja rekrytointi. Kustannusten hallintaa ja markkina-asemaa pidetään myös entistä tärkeämpänä.

 • Online and flexible benefits
 • Yhä useammilla yrityksillä on etuuksien online-portaali (45%). Kasvua on havaittavissa erityisesti keskisuurissa yrityksissä.

  Henkilöstön sitouttamisen ja kommunikoinnin välillä on selvä yhteys: sitouttaminen on tärkein tavoite, ja kommunikointi suurin haaste tavoitteen saavuttamiseen.

    Puolet vastaajista aikovat toteuttaa muutoksia etuisuustarjontaansa vuoden 2019 aikana. Erityisiä fokusalueita ovat joustavuuden lisääminen (esim. työaika), sitouttamiseen tähtäävät aloitteet, sekä ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon liittyvät toimenpiteet.

 • Engagement and communications
 • Työnantajat haluavat lisätä työntekijöidensä tietoisuutta tarjoamistaan kokonaiseduista, koska sen nähdään kasvattavan sitoutumista työnantajaan. Sitoutumista pidetään hyvin tärkeänä, mutta samalla etuuksien kommunikointiin ei panosteta riittävästi. Parhaiten menestyneet työnantajat ovat kommunikoineet eduista eri kanavia käyttäen, lähestyen työntekijöitä huomioiden heidän yksilölliset tarpeensa.

  Aonin näkemyksen mukaan avainasemassa ovat
     o Panostus suhteessa sitoutumisen tärkeyteen
     o Tietoisuuden lisääminen, kommunikaatio
     o Digitaaliset viestintäkanavat mm.
        mobiilisovellukset etuuksien
        kommunikointiin

 • Demographic and generational trends
 • Henkilöstön ikärakenteessa ja sukupolvien välillä tapahtuvan muutoksen myötä työntekijöiden tarpeet ja odotukset työstä muuttuvat. Tämän haasteen tunnistaa 95% yrityksistä, mutta vastaajista vain puolet toteaa etuisuuskokonaisuutensa huomioivan henkilöstön ikäjakauman.
   
 • Workplace pension and financial wellbeing
 • Eläkejärjestelmä on perinteisesti ollut tärkeä työnantajan tarjoama pitkän tähtäimen taloudellinen etuus. Viime vuosina työnantajat ovat olleet kiinnostuneita muistakin taloudellista hyvinvointia tukevista tuotteista, koska taloudellisella stressillä on nähty olevan vaikutusta työntekijän henkiseen hyvinvointiin.

 • Healhcare and risk benefits
 • Tarkastelun alla oli tänä vuonna erityisesti työnantajien terveys- ja hyvinvointistrategian yhdenmukaistaminen yrityksien avainriskeihin sekä niihin liittyvien kustannusten kohdentaminen.
    Katso tutkimus kokonaisuudessaan täältä

  Yhteystiedot

  Janne Myllymäki                    Leena Haimilahti
  Aon Finland Oy                      Aon Finland Oy
  +358 40 354 2525                +358 44 545 9999
  janne.myllymaki@aon.fi      leena.haimilahti@aon.fi
       
    Osoitelähde: Aonin asiakasrekisteri ja organisaation verkkosivut.
  Klikkaa tästä, jos et halua saada jatkossa markkinointiviestejä Aonilta.
  Tutustu Aonin päivitettyyn tietosuojaselosteeseen. Lue lisää Aonin käyttämistä evästeistä.
  Mannerheimintie 18 | 00100 Helsinki | Finland
  infofi@aon.fi | aon.fi | Legal
  Copyright ©Aon