Aon Empower Results

Nyhetsbrev juni 2019

Pensjon- og forsikringsmarkedet er i stadig endring, og det er blitt en etablert sannhet i mediene at disse temaene er vanskelige å forstå. Dette er en utvikling vi må ta på alvor, og med de riktige verktøyene kan arbeidsgiver hjelpe sine ansatte med å få oversikt og forståelse over sin egen økonomi.

Dette nyhetsbrevet går gjennom de siste endringene i markedet og viser trender og tiltak bedrifter og organisasjoner kan ta. Du kan også lese de rykende ferske resultatene fra vår globale risikoundersøkelse som viser hva som bekymrer toppledere mest.

God lesing, og god sommer!

Aon plc

Nye skatteregler

De nye skattereglene for naturalytelser sier at lønn i annet enn penger er skattepliktig. Finansministeren og regjeringen har fått mye kritikk for de nye skattereglene, og har gått tilbake på skatt på forsikringer.

Les mer her >

Aon plc

Endring i lov om innskuddspensjon

Stortinget har vedtatt at alle ansatte i privat sektor skal få en egen pensjonskonto. Hensikten er at hver enkelt skal få bedre oversikt over egen økonomi og at pensjonspengene forvaltes mer effektivt. For arbeidsgiver innebærer dette et forsterket krav til informasjon.

Les mer her >

Aon plc

Forebygging er bedre enn kur

Hva er arbeidsgiver og arbeidstakers roller i sunn helse på arbeidsplassen? Og hvordan kan medisinsk og offentlig helseutøvelse støttet av mobile enheter åpne for nye og innovative løsninger?

Les mer her >

Aon plc

Økonomisk trivsel

Pensjon er komplisert, og undersøkelser viser at 1/3 av de som er i arbeid bruker tid på å bekymre seg for eller planlegge egen økonomi. Tidligere denne måneden fikk vi en artikkel på trykk i DN som viser at selv om pensjon er komplisert, har arbeidsgiver mye å tjene på å formidle pensjon og privatøkonomi til sine ansatte.

Les mer her >

Aon plc

Aktuartjenester

Regnskapsberegninger knyttet til pensjonsordninger er viktige leveranser for norske selskaper. Aons dedikerte aktuarteam leverer regnskapsberegninger og økonomiske analyser i både privat og offentlig sektor. Verdien av å holde oss løpende oppdatert på endringer i markedet gir vi direkte tilbake til våre kunder.

Les mer her >

Aon plc

Våre seminar

Aon arrangerer en rekke fagseminarer innen risiko pensjon og person. Sett av tid i kalenderen til høstens møter allerede nå.

Les mer her >

Aon plc

Hva frykter toppledere?

Handelskrig, Brexit, rentehevinger og regjeringskriser. Alt dette betyr økt risiko for bedrifter, og kanskje også grunn til bekymring. Men ingen er tjent med å bekymre seg så mye for de store endringene at de glemmer å sikre seg i det daglige. Da er det fare for at beredskapen ikke øker i samme takt.

Aons globale risikoundersøkelse viser hva bedriftsledere bekymrer seg for, og hvordan de arbeider for å kartlegge og redusere risiko i egen virksomhet.

Les mer her >

Aon plc

Reiseforsikring

Sykdom under en utenlandsferie kan føre til en stor belastning på privatøkonomien. Det er viktig å sjekke at reiseforsikringen er på plass før avreise, og skrive ned avtale- og telefonnummer til forsikringsselskapet dersom mobiltelefon eller lommebok blir stjålet.

Norsk UD anbefaler også at nordmenn benytter seg av deres tilbud om reiseregistrering som gjør det enklere å komme i kontakt med deg på tur om noe skulle inntreffe.

Les mer her >

Aon plc

Kommuner kan spare millioner

Storebrand og DnB ønsker nå å gå inn i markedet og utfordre KLP på kommunal pensjon. Økt konkurranse gjør at mange kommuner kan spare millioner.

Les mer her >

 
Trykk her for å endre dine innstillinger.
Klikk her om du ikke ønsker å motta informasjon fra Aon..

Du kan lese Aons personvernerklæring via denne linken.
Informasjon om hvordan Aon bruker cookies kan du lese her

Aon Norway | Stortingsgata 6 | N-0161 Oslo
aon.no
Copyright © Aon